எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்

 

டகேடா பயோஃபார்மாசூட்டிகல்ஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட்
(பாக்சல்டா பயோசயின்ஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் என்பது முந்தைய பெயர்)
6வது தளம், கட்டிடம் 8-C,
டிஎல்எஃப் சைபர் சிட்டி, டிஎல்எஃப் சிட்டி, ஃபேஸ்-2,
குர்கான்-122001, அரியானா, இந்தியா.
தொலைபேசி +91-124-4559100